LVM Pļaviņas

Priede,Egle, Bērzs, Melnalksnis: Egles,Bērza un Melnalkšņa kailsakņu stādi ar uzlabotu sakņu sistēmu

Dekoratīvais stādmateriāls: dekoratīvie koki un krūmi