Acer mandschuricum

Mandžūrijas kļava
Augstums 8 - 10 m
Platums 3 - 4 m
Vainags neliels koks
Lapojums smalkas lapas, līdzīgas A.negundo lapām, plaukstot un arī rudenī dažādi krāsojas
Klimata zona Rietumu, Austrumu, Vidus
Apgaismojums saulē, pusēnā