О гиде

Latvijasstadi.lv ir vietne, kur var meklēt Latvijā audzētu lapu koku, skuju koku un ziemciešu stādāmo materiālu apstādījumu projektēšanai un ierīkošanai privātos dārzos un publiskajā ārtelpā. Tā ir digitālā versija “Apstādījumu veidotāju ceļvedim Latvijas stādaudzētavu sortimentā” (CEĻVEDIS),  kas ir labi pazīstams ainavu arhitektu, daiļdārznieku un dārzu entuziastu aprindās jau no pagājušā gadsimta beigām. Augu sortiments Latvijas audzētavās ir ļoti daudzveidīgs sugu un šķirņu izvēlē, bet piedāvājums ir, nosacīti, nelielos daudzumos. 

CEĻVEDĪ apkopotā informācija aptver gan apjomā lielas audzētavas, kā “Latvijas valsts meži” (LVM) ar 12 atsevišķām audzētavām un stādu laukumiem (“Kalsnava”, “Strenči”, “Jelgava”, “Valmiera”, “Smiltene”, “Pļaviņas”, “Pope”, “Podiņi”, “Mazsili”, “Daugavpils”, “Salaspils”) , gan arī nelielas privātas audzētavas visā Latvijā. Tās katra ir ar savu specifiku, daudzas ar savu vēsturi un iekoptu augu ekspozīcijas dārzu (“Baltezers”, “Meža Rasas”, “Puķu Lauki”, “Sakstagals”, “ Zaļenieki” u.c.). 

Gan kokaugus, gan lakstaugus audzē “Arumi”, “Bulduri”, “Blīdene”, “Dimzas”, “Meža Rasas”, “Sakstagals”. Uzsvars kokaugu audzēšanā ir audzētavām: “Baltezers”, “Basteji” (liela izmēra koku stādi), Babīte (tikai rododendri), “Eglītes” (tikai egļu stādi), “Ei Dārzi”, “LVM”, “Lēpes”, “Robežnieki,” “Zaļenieki” (potējumi kokaugu formām un šķirnēm). Lakstaugu audzēšanā specializējušās audzētavas: “Baižas”, “Bērziņi”, “Puķu lauki” un “Raunas stādi”. 

CEĻVEDIS ir mans, ainavu arhitektes Anitas Neilandes, radīts un laika gaitā pilnveidots projekts. No 1978.-1999. strādāju par apstādījumu projektēšanas pasniedzēju Bulduru Dārzkopības tehnikumā. Pirmo drukāto CEĻVEDI izveidoju 1995.gadā kā mācību materiālu Bulduru daiļdārzniekiem, apkopojot informāciju par Latvijas kokaudzētavās pieejamo kokaugu sortimentu (“Baltezers”, “Bulduri”, “Kalsnava”). 

Līdz ar informācijas apjoma palielināšanos, iesākto darbu pie CEĻVEŽA informācijas aktualizēšanas un izdošanas šobrīd veicu kopā ar dēla Edgara vadīto uzņēmumu SIA “LABIE KOKI”.  

Paralēli drukātajam izdevumam, kas iznāk reizi 2-3 gados, kopš 2016. gada CEĻVEDIM ir pieejama tā elektroniskā versija. Elektroniskā versija dod iespēju atjaunināt informāciju augu sarakstos un katra gada sākumā papildināt ar stādaudzētavu iesniegtajiem jaunajiem augu nosaukumiem. Tiek strādāts arī pie tā, lai vietnē uzlabotu informācijas pieejamību, dažādotu meklēšanas rīkus un papildinātu augu sarakstus ar fotoattēliem.

Procesam attīstoties, 2021.gadā iznāca jau 11. CEĻVEŽA drukātais izdevums divos sējumos (dalīti kokaugi un lakstaugi), apkopojot informāciju par 24 Latvijas stādaudzētavās audzēto kokaugu (lapu un skuju koki, krūmi un liānas) un lakstaugu (ziemcietes) sortimentu. Digitālajā versijā iekļautās stādaudzētavas, kas ir aktīvas dalībnieces, katru sezonu var mainīties.

Ikvienai stādaudzētavai Latvijā, kas nodarbojas ar daudzgadīgo apstādījumu augu audzēšanu, ir iespēja izvietot informāciju CEĻVEDĪ.

Uz saziņu!

 Anita!

29412946, info@latvijasstadi.lv